Zásady první pomoci

Zásady první pomoci K situacím, které vyžadují znalosti zásad první pomoci, se běžný člověk nedostane každý den. Přesto je však na místě znát alespoň základní techniky první pomoci, které dokáží pomoci v prvních okamžicích.

Klíčové nejsou nabiflované znalosti, ale ochota první pomoc poskytnout. Je dobré mít na paměti, že v situacích vyžadujících poskytnutí první pomoci...Témata

První kroky laické první pomoci
Základní úkony, které je nutné provést ihned při zjištění situace vyžadující bezodkladné poskytnutí první pomoci.
Potřebujete překlad do češtiny? Obraťte se na www.ceskypreklad.cz.