První kroky laické první pomoci

V této části budou popsány základní úkony, které je nutné provést ihned při zjištění situace vyžadující bezodkladné poskytnutí první pomoci.

Než dorazí odborná pomoc, je to na nás.První kroky laické první pomoci

Jsou rozlišovány 3 základní životní funkce: dýchání, vědomí a srdeční činnost. Ztráta jediné z těchto funkcí je příznakem toho, že postižená osoba potřebuje pomoc. Jestliže se člověku v bezvědomí nedostane pomoci, přestává dýchat a v důsledku toho ustává i srdeční činnost.

Zvládneme to.

O přežití rozhoduje včasná a kvalitní první pomoc na místě. Mnoho lidí neposkytne první pomoc z toho důvodu, že se „bojí, že by něco udělali špatně.“ To je zásadní omyl – Pokud je člověk v ohrožení života, hraje roli každá sekunda a to jediné, co můžete udělat špatně, je, že neuděláte nic (samozřejmě kromě případů, kdy by došlo k ohrožení vašeho vlastního života).

Tři vteřiny na rozmyšlenou a jdeme na to.

Důrazně oslovit, štípnout do ucha, zjistit tep a pohyb hrudníku. Poté neprodleně kontaktovat záchrannou službu na čísle 155 nebo 112, sdělit veškeré důležité podrobnosti a ve spolupráci s dispečerem se pustit do prvních kroků.

Mnohým se tato „ABECEDA“ vybaví až v situaci kdy budou MUSET a CHTÍT poskytnout první pomoc.

A – airways – dýchací cesty
B – breathing – dýchání
C – circulation – cirkulace

A – dýchací cesty
Jejich průchodnost zajistíme ve většině případů jednoduchým záklonem hlavy, který v mnoha situacích zajistí jejich zprůchodnění a tím obnovení dýchání. Takto eliminujeme nebezpečí udušení zapadnutím kořene jazyka.

A ne, nechat dědu sedět u švestky a čekat na sanitku s lékařem, ale pěkně položit. Žádný polštář pod hlavu, ten až u televize, až všechno dobře dopadne.

V ostatních případech, kdy můžeme předpokládat přítomnost cizích těles (zbytky potravy, umělý chrup, části hračky a podobně), provedeme šetrně jejich odstranění. Dutinu ústní čistíme a revidujeme v leže na zádech v mírném záklonu a s hlavou otočenou na stranu. Předcházíme tak možné aspiraci nebo zapadnutí případného tělesa do hlubších částí dýchací trubice. (Tento způsob nelze použít při podezření na poranění páteře.)

B – dýchání z úst do úst
I tady nezapomínat na záklon hlavy a prsty stisknout nos, aby všechen vzduch šel do plic. Každý umělý vdech musí být dostatečně dlouhý a hluboký, dále frekvence 12-16 vdechů za minutu.

Jak poznat, že je dýchání účinné: Zvedá se hrudník, lepší se barva postiženého, hmatný tep na krkavicích.

C – cirkulace
Tím je myšlen oběh krve. A ten zajistíme masáží srdce. V místě hrudní kosti, dlaněmi na sobě, bez prohýbání v lokti stlačujeme hrudník opakovaně 100 x za minutu. Na drobné lechtání hrudníku známé z televizních seriálů zapomeňte – je nutné stlačit hrudník opravdu pořádně a hrudní koš vám to rozhodně neusnadní. Je to vysilující, ale do příjezdu záchranky nepřestáváme.

V dlouhých chvílích se více dozvíte na následujících adresách:
http://www.ordinace.cz/autor/stanislav-machart/
http://www.prvni-pomoc.com/
http://www.zzsol.cz/soubory/prvniPomoc.pdf

Líbil se vám příspěvek? Top Články 


Kurzy Hranice - osobní rozvoj
Potřebujete překlad do češtiny? Obraťte se na www.ceskypreklad.cz.